โทร 044-233000 ต่อ 5296

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :

77 หมู่ 7 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทร:

044-233000 ต่อ 5296