โทร 044-233000 ต่อ 5296


 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566  ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (USI) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมยินดีกับ ผศ.ดร. พลเทพ  เวงสูงเนิน ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามมติของมหาลัยให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ  สถาบันสหสรรพศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

ข่าวอื่น ๆ