โทร 044-233000 ต่อ 5296


โครงการต่อยอดนวัตกรรมและการส่งเสริมศัพยภาพงานวิจัยของ มทร.อีสาน สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันศุกร์ที่่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 ผศ.ดร. พลเทพ เวงสูงเนิน คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการต่อยอดนวัตกรรมและการส่งเสริมศัพยภาพงานวิจัยของ มทร.อีสาน สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ ห้องสาธร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery

ข่าวอื่น ๆ