โทร 044-233000 ต่อ 5296


ประกาศห้ามพกพาอาวุธปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยาเสพติด ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อย่างเด็ดขาด ! ! !

ข่าวอื่น ๆ