โทร 044-233000 ต่อ 5296


มทร.อีสาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง  มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ทั้งนี้ มีพิธีถวายเครื่องไทยธรรม พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้แทนนักศึกษาและคณะผู้บริหาร จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานในพิธี  เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  เปิดกรวย ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมร่วมกันร้องสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา อ่านเพิ่มเติม : https://rmuti.ac.th/one/prnews070666-3/

ข่าวอื่น ๆ